Oplysning


 
Tilmelding og Priser
 
Via BilletNet: 
Når du har købt billet, er du sikret plads på lejren – husk at tage billetten med, den er bevis på, at du har betalt for opholdet. Sidste dag for køb over Billetnet er tirsdag før lejrstart.
På posthuset: 
Du kan Købe billet til den ønskede uge på et posthus, der er med i Billetnet. Opgiv ugens startdato sammen med dit navn, adresse og telefonnummer, så vi kan meddele dig eventuelle ændringer eller aflysninger.
Over Internet: 
Via BilletNet knapperne kommer du direkte ind på den rigtige side på BilletNet. Her kan du vælge mellem at betale med dankort, eller få et reservationsnummer til personlig afhentning af dine ø-lejrbilletter på posthuset.
Maden er vegetarisk på alle uger og overvejende økologisk.

På lejren
Tilmelding kun via Billetnet. Køb din billet i god tid da mange uger bliver udsolgt.  Kommer du uden billet til en
uge, vil du blive afvist. 
 
Priser 2017
Børn under 2 år deltager gratis.
Er du eneforsørger skal du kun købe billet til dig selv og 2 af dine egne børn; nummer 3, 4 osv. af dine egne børn deltager gratis.
Ved tilmelding via BilletNet, tillægges et gebyr på kr. 20,– som opkræves af BilletNet-agenten.
 
Priser
2 – 18 år
Over 18 år 
1 uge
630,-
1085,-
 
Hele uge 24 165,- 165,-  
Hele uge 27  885,-  885,-   
 
Hele uge 34 685,-685,- 
 
Pr.døgn uge 35  60,- 60,-  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilkår

Tilbagebetaling af billetten:

ÆNDRET AFBUDSBILLET-PROCEDURE Fremover er der kun disse muligheder, når et billetkøb fortrydes. 1. Ring til Billetnet og få refunderet billetten. Muligt indtil 4 uger før ugens start. 2. Ring til Billetnet og få billetten ombyttet til en anden uge på den samme eller en anden ølejr. 3. Find selv en ny køber og ring til Billetnet for ændring af billetindehavers navn, adresse, e-mail-adresse og telefonnummer. Dette koster billetgebyr.

Vedrørende afbud se ovenfor.

 

Anden form for tilbagebetaling

I andre tilfælde tager Ølejrbevægelsen stilling til en eventuel sag om tilbagebetaling i september samme år.

Forbehold og ansvar

 • En lejr kan aflyses. I så fald kan du komme på en anden lejr, hvor der er plads, eller du kan få pengene tilbage på posthuset.
 • Dyr må ikke medtages (bamser og tøjdyr er velkomne).
 • Personlige ejendele er ikke dækket af bevægelsens lejrforsikring.
 • Ølejrbevægelsen påtager sig intet ansvar i forbindelse med forløb, der har/kan få terapilignende karakter.
 • Ølejrbevægelsen påtager sig intet ansvar i forbindelse med trafikforsinkelser, strejker, lockouts eller force-majeure-situationer

Sikkerhed

 • Vandet i badehuset kan ikke drikkes. Drikkevand henter vi nede i havnen i en stor vandvogn.
 • Åben ild og rygning i soveteltene er forbudt.
 • Brandspande og branddaskere skal findes ved hvert telt og være klar til brug.
 • Bål kun med brandspand og branddasker.
 • Private telte skal ligge inden for lejrens område og opslås diskret ved hegn eller lignene, afstanden til naboen skal være over 4 m (brand).


Medbring

 • En rigtig varm sovepose (ikke vattæppe)
 • Liggeunderlag (bedst luftmadras)
 • Varm trøje
 • Gummistøvler
 • Lommelygte
 • Sangbog
 • Musikinstrumenter
 • Papir og farver
 • Gerne bestik, krus mm. som kan efterlades til lejren
 • Myggebalsam
 • Ørepropper 

Ø-lejr er meget mere end lejr på en ø!

Ø-lejr er en billig ferie i Danmark
Kost og aktiviteter er med i prisen

Ø-lejr er skov, strand, slentreture, 
smukke solnedgange og sange 
ved lejrbålet

Ø-lejr er fællesskab og samvær 
med andre mennesker

Ø-lejr er også et afslappende fristed,
hvor du kan være dig selv

Ø-lejr er en primitiv ferieform - tæt på naturen

Ø-lejr har forskellige temaer, men det er mest 
af alt op til dig selv, hvad der skal ske

Ø-lejr er stærkt vanedannende

Ø-lejrbevægelsens formål er at skabe social forståelse i almindelighed, herunder især forståelse for natur og kulturværdier og for betydningen af at skabe og opretholde et menneskevenligt samfund
Formålet søges opfyldt ved at afholde ølejre, hvorved forstås en ferieform, som mennesker med forskellig alder og social baggrund danner mindre, selvstyrende samfund i nær kontakt til naturen og med mulighed for at deltage i meningsfyldte aktiviteter.

Øvaluering
ØVALUERINGENS FORMÅL
 
Øvalueringen, der er ølejrens øverste myndighed, er et møde for ølejrdeltagerne efter sæsonen, hvor vi gør status over den afholdte sæson, drøfter Drejø Ølejrgruppes beretning og ølejrens fremtidige virksomhed, diskuterer ølejrspørgsmål, fremlægger temaforslag til ølejrsæson 2018 på Drejø Ølejr, og vælger Drejø Ølejrs ølejrgruppe (bestyrelse), som sender repræsentanter til Ølejrbevægelsens repræsentantskabsmøde (generalforsamling).
 
Ved at samle erfaringer op på denne måde kan vi sikre, at ølejren bevarer en høj standard og løbende forbedres.
 
 
 
ØVALUERINGSDELTAGERE / ØVALUATØRER
 
Øvalueringen er for de lejrvalgte ugerepræsentanter fra Drejø Ølejrs uger i ølejrsæsonen 2018 og for medlemmerne af Drejø Ølejrgruppe 2017-2018, samt for andre interesserede ølejrdeltagere, der gerne vil være med til at evaluere den afholdte sæson på Drejø Ølejr (sidstnævnte deltager dog uden stemmeret og får ikke refunderet deres rejseudgifter)
Alle ølejrdeltagere er velkomne til at deltage.

Tid: 

 
  
Relevante dokumenter:Ølejrbevaegelsens vedtægter 
Ugeevalueringsformular