Oplysning

 OBS: For Oplysninger om Drejø Ølejrs beliggenhed og omgivelser, indretning og faciliteter, ideologi, struktur mm. Se længere nede på denne side under overskriften: Om Drejø Ølejr.

ØVALUERING

ØVALUERINGENS FORMÅL
 
Øvalueringen er et møde for ølejrdeltagerne efter sæsonen, hvor vi gør status over den afholdte sæson, drøfter Drejø Ølejrgruppes beretning og ølejrens fremtidige virksomhed, diskuterer ølejrspørgsmål, fremlægger temaforslag til ølejrsæson 2018 på Drejø Ølejr, og vælger Drejø Ølejrs ølejrgruppe (bestyrelse), som sender repræsentanter til Ølejrbevægelsens repræsentantskabsmøde (generalforsamling). 
 
Ved at samle erfaringer op på denne måde kan vi sikre, at ølejren bevarer en høj standard og løbende forbedres.
 
 
ØVALUERINGSDELTAGERE / ØVALUATØRER
 
Øvalueringen er for de lejrvalgte ugerepræsentanter fra Drejø Ølejrs uger i ølejrsæsonen 2019 og for medlemmerne af Drejø Ølejrgruppe 2018-2019, samt for andre interesserede ølejrdeltagere, der gerne vil være med til at evaluere den afholdte sæson på Drejø Ølejr (sidstnævnte deltager med taleret men dog uden stemmeret og får ikke refunderet deres rejseudgifter)
Alle ølejrdeltagere er velkomne til at deltage - Og alle ølejrdeltagere som ikke kommer til Øvalueringen er velkomne til blot at støde til kl. 18 til fest/fællesspisning.

NÆSTE ØVALUERING:

lørdag den 14. september 2019 kl. 12.00 -17.00, herefter fest/fællesspisning

iSpejderkirken, KFUM-Spejderne i Danmark, Wagnersvej 33, 2450 København SV

Alle Øvalueringsdeltagere medbringer en vegatarisk ret til det fælles frokostbord.

Tilmelding til Øvalueringen senest mandag den 9. september til Inez Dahlbæk inezds@yahoo.dk eller SMS til 20881423

Tilmelding til efterfølgende fællesspisning senest mandag d. 9. september (medbring 65 kr kontant) og hygge til Ulla på ulwinch@gmx.de 


 
Se vedtægterne for Ølejrbevægelsen nederst på denne side 

Relevante dokumenter:

Ugeevalueringsforular


INDKALDELSE TIL
ØVALUERING, GENERALFORSAMLING & ØLEJRHYGGE 2018

Kære ølejrdeltagere!

Hermed indkaldes I til Drejø Ølejrs øvaluering efterfulgt af generalforsamling i "Drejø Ølejrs Venner" (DØV), som finder sted

lørdag den 14. september 2019 

i Spejderkirken, KFUM-Spejderne i Danmark, Wagnersvej 33, 2450 København SV

 Medbring en vegetarisk ret til fælles frokostbord.

Tilmelding til Øvalueringen senest mandag den 9. september til Inez Dahlbæk inezds@yahoo.dk eller SMS til 20881423

Tilmelding til efterfølgende fællesspisning senest mandag d. 9. september (medbring 65 kr kontant) og hygge til Ulla på ulwinch@gmx.de 

  

Dagsorden til Øvalueringen i 3 foreninger:

A. Sædvanlig øvaluering af forløbne års Drejø ølejr, som del af den gamle ølejrbevægelse (ØB) med et ekstra forslag om at vi ansøger ØB at vores penge og aktiver overføres til DØL.  Vi venter med at "opløse" til DØL er endeligt på plads og optaget i SØB.

B. Første generalforsamling i den nystiftede forening for Drejø ølejr (DØL), som skal ansøge om at blive medlem af den nye paraplyforening Samvirket ølejrbevægelsen (SØB).

C. Sædvanlig generalforsamling i Drejø ølejrs venner (DØV) med et forslag om at DØV's aktiver overdrages til DØL. Vi venter med at opløse til DØL er endeligt på plads og optaget i SØB.

 

A. Sædvanlig øvaluering af forløbne års Drejø ølejr.

1. Valg af ordstyrer og referent (Både til nuværende,DØV og DØL)

2. Beretning fra ølejrgruppen/styregruppen

3. Fremlæggelse af foreløbigt regnskab for ølejrsæson 2018-2019

4. Kortfattet evaluering af sommerens uger 2019

5. Indkomne forslag.

     Det foreslås at vi ansøger den gamle ølejrbevægelse (ØB) at vores penge og aktiver overføres til DØL.

6. Valg af ny ølejrgruppe (Både til nuværende og DØL)

7. Valg af 2 revisorer (Både til nuværende og DØL)

8. Valg af 5 delegerede til repræsentantskabsmødet i ØB.

 

B. Første generalforsamling i den nystiftede forening for Drejø ølejr (DØL).

1.Godkendelse af de nye vedtægter for DØL.

2. Indkomne forslag.

    Det foreslås at den nystiftede forening for Drejø ølejr (DØL) skal ansøge om at blive medlem af den nye paraplyforening Samvirket ølejrbevægelsen (SØB).

3. Valg af bestyrelse til DØL

4. Valg af 3 delegerede til generalforsamling i SØB.

5. Ideer til fremtiden

6. Eventuelt

 

C. Sædvanlig generalforsamling i Drejø ølejrs venner (DØV)

1. Økonomi for DØV.

2. Indkomne forslag.

    Det foreslås at DØV's aktiver overdrages til DØL i løbet af efteråret, når øgruppen er klar.

3. Valg af bestyrelse


Ølejrbevægelsens vedtægter kan læses nederst nede på  denne side under VEDTÆGTER FOR Ø-LEJRBEVÆGELSEN.

 


 

Tilmelding - Priser - Vilkår

Børn under 2 år deltager gratis. Er du eneforsørger skal du kun købe billet til dig selv og 2 af dine egne børn; nummer 3, 4 osv. af dine egne børn deltager gratis.
Den nedsatte pris for ugerne 27 og 34 forudsætter, at man deltager i hhv. opsætning eller nedtagning af lejren.
Ved tilmelding via TicketMaster, tillægges et gebyr på kr. 20,– som opkræves af TicketMaster-agenten.
 
Priser
2 – 14 år
15 - 24 årOver 24 år 
1 uge
630,-
805,-
 1085,-
       
Hele uge 27  630,-
565,-  685,-
 
Hele uge 34

 630,-

565,-685,- 
 
       
 


 

Billet via TicketMaster: 

Når du har købt billet, er du sikret plads på lejren – husk at tage billetten med, den er bevis på, at du har betalt for opholdet. Sidste dag for køb over TicketMaster er tirsdag før lejrstart.

Billet På posthuset: 

Du kan Købe billet til den ønskede uge på et posthus, der er med i TicketMaster. Opgiv ugens startdato sammen med dit navn, adresse og telefonnummer, så vi kan meddele dig eventuelle ændringer eller aflysninger.

Billet på lejren

Tilmelding kun via Ticketmaster. Køb din billet i god tid da mange uger bliver udsolgt.  Kommer du uden billet til en uge, vil du blive afvist. Hvis en uge ikke bliver udsolgt, kan der købes billetter til enkelte dage - Kontakt ugeregnskabsføreren om dette.

 

VED AFBUD
1. Ring til TicketMaster og få refunderet billetten. Muligt indtil 4 uger før ugens start.
2. Ring til TicketMaster og få billetten ombyttet til en anden uge på den samme eller en anden ølejr.
3. Find selv en ny køber og ring til TicketMaster for ændring af billetindehavers navn, adresse, e-mail-adresse og telefonnummer. Dette koster billetgebyr.

Anden form for tilbagebetaling

I andre tilfælde tager Ølejrbevægelsen stilling til en eventuel sag om tilbagebetaling i september samme år.
 

Forbehold og ansvar

 • En lejr kan aflyses. I så fald kan du komme på en anden lejr, hvor der er plads, eller du kan få pengene tilbage på posthuset.
 • Dyr må ikke medtages (bamser og tøjdyr er velkomne).
 • Personlige ejendele er ikke dækket af bevægelsens lejrforsikring.
 • Ølejrbevægelsen påtager sig intet ansvar i forbindelse med forløb, der har/kan få terapilignende karakter.
 • Ølejrbevægelsen påtager sig intet ansvar i forbindelse med trafikforsinkelser, strejker, lockouts eller force-majeure-situationer

Sikkerhed

 • Vandet i badehuset bør ikke drikkes. Drikkevand henter vi nede i havnen i en stor vandvogn.
 • Åben ild og rygning i soveteltene er forbudt.
 • Brandspande og branddaskere skal findes ved hvert telt og være klar til brug.
 • Bål kun med brandspand og branddasker.
 • Private telte skal ligge inden for lejrens område og opslås diskret ved hegn eller lignende, afstanden til naboen skal være over 4 m (brand).

Medbring 

 • En rigtig varm sovepose (ikke vattæppe)
 • Liggeunderlag (bedst luftmadras)
 • Varm trøje
 • Gummistøvler
 • Lommelygte
 • Evt Sangbog
 • Evt Musikinstrumenter
 • Papir og farver/skrivegrej
 • Myggebalsam
 • Ørepropper 
 • Til uge 24, 29, 30 og 34 - medbring skridsikkert underlag og tæppe/lagen til at tage over dig.


Ø-lejr er meget mere end lejr på en ø!

Ø-lejr er en billig ferie i Danmark
Kost og aktiviteter er med i prisen

Ø-lejr er skov, strand, slentreture, 
smukke solnedgange og sange 
ved lejrbålet

Ø-lejr er fællesskab og samvær 
med andre mennesker

Ø-lejr er også et afslappende fristed,
hvor du kan være dig selv

Ø-lejr er en primitiv ferieform - tæt på naturen

Ø-lejr har forskellige temaer, men det er mest 
af alt op til dig selv, hvad der skal ske

Ø-lejr er stærkt vanedannende

Ø-lejrbevægelsens formål er at skabe social forståelse i almindelighed, herunder især forståelse for natur og kulturværdier og for betydningen af at skabe og opretholde et menneskevenligt samfund
Formålet søges opfyldt ved at afholde ølejre, hvorved forstås en ferieform, som mennesker med forskellig alder og social baggrund danner mindre, selvstyrende samfund i nær kontakt til naturen og med mulighed for at deltage i meningsfyldte aktiviteter.

 

 
 
 

 

OM DREJØ ØLEJR

DREJØ ØLEJRS BELIGGENHED OG OMGIVELSER


Ølejr på Drejø er en afslappende ferie i en fredfyldt og primitiv oase midt i den storslåede natur, hvor man kan finde et fristed og glemme hverdagens trafik, larm, os, stress, ræs og trivialiteter.
Lejren ligger i naturskønne omgivelser med mulighed for behagelige naturoplevelser ved stranden, i og på havet, samt vandreture i Drejøs smukke og idylliske natur.
Fra lejrpladsen ned til øens flotteste badestrand er der gennem et fredet naturområde anlagt en 50 m lang panoramisk sti belagt med den fineste, blødeste og hvideste strandsand (kaldet "Elskovsstien"), der leder over en romantisk træbro (kaldet "Sukkenes Bro"), hvorfra romantiske sjæle nyder den funklende stjernehimmels bjergtagende mystik og den bevægende rosenrøde solnedgang over det uberørte naturlandskab, medens de sukker lidenskabelige suk sammen med deres hjertenskære (eller længselsfulde suk efter deres hjertes hemmelige udkårne).
På ølejrens flotte sandstrand kan man - mellem svømmeturene og vandkampene - nyde solens bagen på sin krop. Dem, der er oppe om natten, synger og spiller omkring bålet efter måneskinsbadningen og saunabesøgene.


DREJØ ØLEJRS INDRETNING OG FACILITETER

Faciliteterne er primitive i vores teltlejr tæt på naturen.
Lejrens midtpunkt og samlingspunkt er et stort kombineret køkken-/spise-/opholdstelt, hvor der er liv døgnet rundt; lejren har desuden 2 aktivitetstelte, 2 store fællessovetelte, en bålplads, et volleyballnet, 3 materiel-containere, en værksteds- og materiel-skurvogn, en badeskurvogn med varmt vand i hanerne over en vaskerende, el-ovns-opvarmet sauna, samt intimniche med varmt vand (til tøjvask, til hårvask, til vask af børn og til menstruerende kvinders intimhygiejne) og en udendørs bruser med koldt vand, dertil en opvaskeplads, hvor de rengjorte og skyllede tallerkener, glas, bestik og køkkengrej stilles til soltørring på tørrestativer.

Der er elektrisk belysning i badeskurvognen, køkkenteltet og aktivitetsteltene, og der er køleskabe i og ved køkkenteltet.

Lejren råder desuden over 4 transportable økologikaer (tørklosetter) med hygiejniske og private toiletforhold og skiftende udsigt ud over havet eller det uberørte naturlandskab. De opfyldte økologikalske huller tildækkes løbende af et lag muld, når økologikummet flyttes videre til næste frisk opgravede hul.


UGENS DELTAGERANTAL

Drejø Ølejr har et maksimalt deltagerantal på 65 pr. uge. 


DREJØ ØLEJRS DELTAGERE

På Drejø Ølejr møder man mennesker i alle aldre (med mindre ugen er forbeholdt en bestemt aldersgruppe) og fra alle samfundsgrupper.
På Drejø bliver man accepteret som man er, og vi glemmer alt om hinandens stand, rang, status og alder ude i statssamfundet.


DREJØ ØLEJRS IDEOLOGI, STRUKTUR, ORGANISATION, SIGTE OG INDHOLD

Drejø Ølejr er som alle ølejre i Ølejrbevægelsen et nonprofitforetagende.

Ølejr på Drejø er en individuel ferie, ud over de få timer om dagen, hvor man deltager i lejrens praktiske drift. Vi er nemlig fælles om indkøb, madlavning, opvask, rengøring, oprydning og hvad der ellers skal gøres, og lejren er baseret på, at alle deltager i det daglige arbejde, som både er nødvendigt og samtidig er et redskab til socialt samvær, og en mulighed for at afprøve nyt ansvar og nye roller. Det er alles fælles ansvar at få ugen til at fungere.
I hver uge tilbyder igangsættere igangsætning i ugens tema og støtte til madlavningen, men deltagerne vælger selv, i hvor høj grad de vil give sig i kast med nogle af ugens faglige tilbud. 

Ølejren er åben for alle deltagernes personlige ønsker og initiativer.
Ølejr på Drejø er en hyggelig, sjov og social ferie, hvor man nyder samværet med andre, solen, naturen, hav og strand, gåture, fællesspisning med snak og grin, spil og leg, solnedgangens romantik, stjernehimlens mystik, nattens afslappende sauna, måneskinsbadningens fascination, lejrbålets og fællessangens hygge.
Ølejr på Drejø er at leve enkelt i pagt med naturen og være sammen med andre mennesker på en anden måde end i hverdagen, at møde nye mennesker i et åbent forum. Man har masser af tid til at dyrke sin partner, familie og venner, til at få nye venner eller måske møde en ny kæreste, og børnene møder nye kammerater.

Den planlagte mad er lækker, sund og vegetarisk.
Vi har på Drejø Ølejr en del økologiske madvarer, men det vil, som det plejer, veksle fra uge til uge, hvor stor en del økologien udgør.

Der oplyses om rygepolitik på ugens fællesmøde.

NATURISME PÅ DREJØ ØLEJR

Naturisme prakticeres i noget omfang på ølejrens strand, i havet ud herfor og i saunaen, men det er også i orden at have badetøj på.

Naturisme er tilladt på en del af lejrområdet på alle ugerne, dog normalt ikke i køkken-/spise-/opholdsteltet og i aktivitetsteltene.

Deltagerne kan selv på fællesmødet beslutte at ophæve det gældende forbud mod nøgenhed på visse af lejrens områder.


OVERNATNINGSFORM PÅ DREJØ ØLEJR

Overnatningen foregår efter eget valg enten i et af lejrens 2 store fællessovetelte til 25 personer eller i medbragte naturfarvede små privattelte.
Uanset den valgte overnatningsform medbringer deltagerne selv sovepose og luftmadras eller liggeunderlag. Ølejren råder dog over ca. 25 skumgummi-madrasser, der kan benyttes frit.


 

 VEDTÆGTER FOR Ø-LEJRBEVÆGELSEN


§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1.
Foreningens navn er Ø-lejrbevægelsen

Stk. 2.

Foreningen har hjemsted i København.

§ 2. Formål.
Ø-lejrbevægelsens formål er at skabe social forståelse i almindelighed, herunder især forståelse for natur og kulturværdier og for betydningen af at skabe og opretholde et menneskevenligt samfund
Formålet søges opfyldt ved at afholde ølejre, hvorved forstås en ferieform, som mennes¬ker med forskellig alder og social baggrund danner mindre, selvstyrende samfund i nær kontakt til naturen og med mulighed for at deltage i meningsfyldte aktiviteter.

§ 3. Medlemmer.

Stk. 1.
Alle personer på 15 år og derover kan blive medlemmer.

Stk. 2.
Medlemsskab erhverves ved at have deltaget i en af sommerens lejre.

Stk. 3.
Medlemsskabet kan erhverves for et af Koordinations-udvalget fastsat beløb.

Stk. 4.
Medlemsskab gælder for et år ad gangen.

Stk. 5.
Repræsentantskabet kan ekskludere ethvert medlem.

Repræsentantskabet kan beslutte at et medlem ikke har mulighed for at deltage i bevægelsens udvalg, herunder øvaluering, øgrupper, koordinationsudvalg og repræsentantskab, eller repræsentere bevægelsen udadtil.

§ 4. Organisatorisk opbygning.

Stk. 1.
Bevægelsens øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af repræsentanter valgt på øvalueringer på de respektive øer samt det til enhver tid siddende Koordinations-udvalg.

Stk. 2.
Øvalueringerne består af udpegede fra sommerens lejre samt øgruppen.

Stk. 3.
Bevægelsens daglige drift varetages mellem repræsentantskabsmøderne af
Koordina¬tions-udvalget.

§ 5. Repræsentantskabet.

Stk. 1.
Repræsentantskabet er bevægelsens øverste myndighed.

Stk. 2.
Repræsentantskabet mødes ordinært hvert år inden udgangen af november.

Stk. 3.
Repræsentantskabet drøfter og tager stilling til Koordinations-udvalgets beretning og regnskab for foregående år samt forslag til fremtidige aktiviteter, samt budget for perioden frem til næste repræsentantskabsmøde.

Stk. 4.
Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af repræsentanterne er fremmødte og repræsentantskabsmødet er lovligt indkaldt.

Stk. 5.
Repræsentantskabet består af 5 valgte repræsentanter fra hver øgruppe.

Stk. 6.
Kun medlemmer af repræsentantskabet har tale- og stemmeret, herudover har op til 2 udvalgsmedlemmer fra hvert udvalg, der ikke er repræsentanter, taleret under udvalgets beretning.
Koordinationsudvalget er afsat på repræsentantskabsmødet.

Stk. 7.
Alle medlemmer har ret til at overvære repræsentantskabsmøderne, dog uden tale- og stemmeret og for egen regning.

Stk. 8.
Koordinations-udvalget kan indbyde gæster til at overvære repræsentantskabsmødet.

Stk. 9.
Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være Koordinations-udvalget i hænde senest 4 uger før repræsentantskabsmødet.

Stk. 10.
Koordinationsudvalget tiltræder umiddelbart efter repræsentantskabsmødets afslutning.

Stk. 11.
Repræsentantskabsmødets dato bekendtgøres mindst 6 uger før ved skriftlig henvendelse til repræsentanterne.

Stk. 12.
Dagsorden, Koordinations-udvalgets årsberetning, revideret regnskab samt indkomne forslag tilsendes repræsentanterne senest 2 uger før repræsentantskabsmødet.

Stk. 13.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
• Fastsættelse af mødets forretningsorden.
• Valg af stemmetællere.
• Valg af dirigent og referent.
• Godkendelse af beretning.
• Godkendelse af regnskab.
• Behandling af indkomne forslag.
• Godkendelse af budget.
• Valg til:
* PR-udvalg, max. 7 personer.
* Internt kommunikationsudvalg, max. 7 personer.
* Kritiske revisorer, 2 personer og 1 suppleant.
• Eventuelt.

Stk. 14.
Ved personvalg gælder følgende regler:
• Afstemningen sker skriftligt.
• Stemmesedler er kun gyldige hvis der er stemt på det antal personer der skal indvælges.
• Suppleanter skal vælges ved særskilt afstemning.
• Repræsentanter kan kun afgive én stemme på hver kandidat.
• Kandidater er valgt uden afstemning, hvis der kun er foreslået det antal, der skal vælges.

Stk. 15.
Ved andre afstemninger gælder følgende særlige regler:
• Forslag om vedtægtsændringer vedtages med kvalificeret flertal på mindst to trediedele af de tilstedeværende.
• Beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed blandt de i lokalet værende repræsentanter
• I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk. 16.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 17.
Referatet attesteres af dirigenterne. Referatet udsendes senest 3 uger efter mødet.
Indsigelser mod referatet skal være Koordinations-udvalget i hænde senest 3 uger efter at referatet er udsendt.
Eventuel indsigelse skal videresendes til repræsentanterne senest 8 uger efter mødet.

Stk. 18.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes af Koordinations-udvalget og skal indkaldes, hvis mindst en trediedel af repræsentanterne anmoder herom.
Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde skal afholdes senest 4 uger efter anmodningen er modtaget. Indkaldelsesfristen for ekstraordinære repræsentantskabsmøder er 2 uger.

§ 6. Koordinationsudvalget.

Stk. 1.
Koordinationsudvalget, der består af et medlem fra hver øgruppe, er bevægelsens højeste myndighed mellem repræsentantskabsmøderne.

Stk. 2.
Koordinationsudvalget leder bevægelsen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og repræsentantskabets beslutninger. De har med disse begrænsninger den fulde myndighed til at handle på bevægelsens vegne.

Stk. 3.
Koordinationsudvalget meddeler prokura.

Stk. 4.
Koordinationsudvalget vælger af egen midte en mødeindkalder samt en kontaktperson til hvert af de nedsatte udvalg.

Stk. 5.
Mødeindkalderen er ansvarlig for indkaldelse af møder, samt udarbejdelse af dagsorden.

Stk. 6.
Koordinationsudvalget kan nedsætte udvalg. I så fald skal koordinationsudvalget udarbejde og tage stilling til udvalgsarbejdets tidsmæssige udstrækning og eventuelle økonomi.

Stk. 7.
Koordinationsudvalgsmøde skal indkaldes med en uges varsel hvis mindst 3 koordinationsudvalgsmedlemmer fremsætter anmodning herom til mødeindkalderen.
Mødet skal afholdes senest 2 uger efter anmodningen er modtaget.

Stk. 8.
Koordinationsudvalgsmedlemmer skal være myndige.

Stk. 9.
Koordinationsudvalget ansætter og afskediger personale.

Stk. 10.
Koordinationsudvalgsmøder er beslutningsdygtige når mere end halvdelen af medlemmerne er tilstede. Dog kan der vedtages med 4 repræsenterede øer og 3 stemmer for, hvis et punkt har været på den udsendte dagsorden. Tilsvarende gælder med 5 repræsenterede øer og 4 stemmer for.

Stk. 11.
Koordinationsudvalget forelægger det ordinære repræsentantskabsmøde et revideret regnskab for foregående regnskabsår.

§ 7. Udvalg.

Stk. 1.
Udvalgene skal behandle og komme med forslag om emner under udvalgenes sagsområder i overensstemmelse med deres kommissorier.

Stk. 2.
Udvalgene refererer til Koordinationsudvalget.

Stk. 3.
Udvalgene er ansvarlige for at løse de arbejdsopgaver der er beskrevet i deres kommissorier.

§ 8. Økonomi.

Stk. 1.
Alle deltagerbetalinger fra sommerens lejre tilfalder øgrupperne.

Stk. 2.
Repræsentantskabet fastsætter øgruppernes bidrag til de fælles administrative omkostninger.

Stk. 3.
Bevægelsens regnskabsår går fra 1. september til 31. august. Omlægningen sker med regnskabsåret 1. oktober 2004 til 31. august 2005.

Stk. 4.
I bevægelsens navn oprettes en konto for hver øgruppe. Øgruppen meddeler prokura til to personer. Ligeledes oprettes en kostkonto for hver øgruppe i bevægelsens navn.

§ 9. Øvaluering.

Stk. 1.
Øvalueringen foregår hvert år ved lejrens afslutning, når det reviderede regnskab foreligger, dog senest ved udgangen af september.

Stk. 2.
Øvalueringen drøfter og tager stilling til øgruppens beretning samt fremtidig virksomhed og budget for perioden frem til næste øvaluering. På mødet skal det færdige regnskab for det afsluttede år forelægges.

Stk. 3.
Stemmeberettigede på øvalueringen er minimum 1 og maksimum 3 valgt på hver af sommerens lejre samt den bestående øgruppe.

Stk. 4.
Andre ølejrdeltagere har ret til at deltage i øvalueringen, dog uden stemmeret.

Stk. 5.
På øvalueringen konstitueres den nye øgruppe.

Stk. 6.
Fra den nykonstituerede øgruppe vælges 5 repræsentanter til repræsentantskabet. Øgruppen kan af sin midte vælge suppleanter.

Stk. 7.
Øvalueringens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
• Godkendelse af øgruppens beretning.
• Godkendelse af det færdige regnskab.
• Evaluering af sommerens lejre.
• Nedsættelse af ny øgruppe.
• Valg til repræsentantskabet.

Stk. 8.
Øgruppen planlægger øvalueringen, således at den bliver annonceret på sommerens lejre.

§ 10. Øgruppen.

Stk. 1.
Øgruppen er øens øverste myndighed.

Stk. 2.
Øgruppen vælger en repræsentant og en suppleant til Koordinationsudvalget.

Stk. 3.
Øgruppen er ansvarlig for planlægning og gennemførelse af sommerens lejre.

Stk. 4.
Øgruppen er ansvarlig for at overholde de af repræsentantskabet vedtagne minimumskrav for afholdelse af ølejre.

Stk. 5.
Øgruppen indsender et revideret årsregnskab til koordinationsudvalget, senest på den af koordinationsudvalget fastsatte dato og på de af koordinationsudvalget udarbejdede formularer.

Stk. 6.
Øgruppen indsender tekst til næste års brochure senest på den af koordinationsudvalget fastsatte dato.

Stk. 7.
Øgruppen har brugsret til det materiel der forefindes på øen.

Stk. 8.
I tilfælde af at øgruppen opløses, tilfalder alt materiel samt eventuelt formue bevægelsen.

§ 11. Inhabilitet.

Stk. 1.
En repræsentant eller et udvalgsmedlem kan ikke stemme i en sag, hvori vedkommende har en væsentlig og individuel interesse.

Stk. 2.
En repræsentant har selv pligt til at give meddelelse om omstændigheder, der kan medføre inhabilitet.
Denne meddelelse skal så vidt muligt gives før sagen påbegyndes.

Stk. 3.
Eventuel inhabilitet afgøres af repræsentantskabet.

§ 12. Opløsning.

Stk. 1.
Beslutning om opløsning af bevægelsen kan kun træffes to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder, der er indkaldt med dette punkt på dagsordenen.

Stk. 2.
Et forslag om opløsning kan kun vedtages med kvalificeret flertal på mindst to trediedele af de afgivne stemmer.

Stk. 3.
Opløsning af en øgruppe kan foranlediges af øgruppen, øvalueringen eller repræsentantskabet. I tilfælde af opløsning tilfalder alt materiel samt eventuel formue bevægelsen.

§ 13. Datering.

Bevægelsen er stiftet den 06.06.1971 og vedtægterne er senest ændret den 15.11.2014.

Kommissorium for Ø-lejrbevægelsens faste udvalg.
(ad vedtægter for Ø-lejrbevægelsen § 7. stk. 3.)

Vedtaget på repræsentantskabsmødet november 1994 (erstatter indlæg i Internavis 105).

”Generelt”.
Udover medlemmer valgt af repræsentantskabet, kan udvalgene opfordre ikke-valgte, der er interesserede i at yde en arbejdsindsats, til at deltage i udvalgsarbejdet. Disse har ikke stemmeret i udvalget.
Udvalgene udvælger af deres egen midte en mødeindkalder, der er ansvarlig for indkaldelse af møder samt udarbejdelse af dagsorden.
Udvalgene afleverer skriftlig årsberetning til repræsentantskabet.

PR-udvalget.
PR-udvalget er ansvarlig for at udarbejde brochure og anden fælles PR.

Intern kommunikationsudvalg.
Intern kommunikationsudvalg udsender ”Internavisen” samt anden kommunikation i bevægelsens regi til aktive i Ø-lejrbevægelsen.
Internavisen udkommer efter behov, og indeholder bl.a. mødereferater fra udvalg og evt. fra øgrupperne, nyhedsbreve fra Koo-udvalget samt andet materiale, der måtte være relevant for aktive i bevægelsen.*
Internt kommunikationsudvalg kan medvirke ved andre kontoropgaver efter aftale med Koordinationsudvalget.

*På repræsentantskabsmøde og Koo-møde er efterfølgende blevet henstillet, at udvalget skal drage omsorg for, at personer/grupper som angribes i et indlæg, får lejlighed til at svare i samme nummer af Internavisen – samt at udvalget skal følge Koo’s forretningsorden vedr. udsendelse/offentliggørelse af materiale.

Kritiske revisorer.
De kritiske revisorer kontrollerer, at de afsatte midler er anvendt i overensstemmelse med budgettet, samt at øgrupperne opfylder de opstillede kvalitetskrav til regnskabsaflæggelse.

Koordinationsudvalget.

Koordinationsudvalget leder bevægelsen i overensstemmelse med vedtægterne og repræsentantskabets beslutninger. Det har med disse begrænsninger den fulde myndighed til at handle på bevægelsens vegne.
Koordinationsudvalget er ansvarlig for kontorets drift, herunder ansættelse og afskedigelse af personale.
Koordinationsudvalget kan dømme i tvister øgrupperne imellem.
Koordinationsudvalget behandler evt. ansøgninger om midler fra bevægelsens reserver.
Koordinationsudvalget arrangerer repræsentantskabsmøderne.

Minimumskrav til øgrupperne.
(ad vedtægter for Ø-lejrbevægelsen § 10. stk. 4).
Vedtaget på repræsentantskabsmødet november 1994 (?) (erstatter indlæg i Internavis 105).

Øgruppen er ansvarlig for:
- at vælge Koordinationsudvalgs-repræsentant samt kontaktperson og regnskabsansvarlig.
- at udarbejde regnskab og budget, som skal indeholde oplysninger om deltagerantal
(indtægter) samt udgifter til: areal, depot, renovation, vand, telefon, kost, fragt, udstyr,
forberedelse, øvaluering, for-/efterlejr, regnskabsførere, igangsættere, aktiviteter, mate-
riel og hensættelser (bl.a. til større materialeindkøb.
- udarbejdelse af tekst af årets brochure.
- planlægning og gennemførelse af den kommende sæsons lejrforløb, herunder afholdelse
for- og efterlejre.
- forhandling af lejeaftaler.
- indhentning af de fornødne myndighedsgodkendelser.
- udpegning af kompetente regnskabsførere og igangsættere.
- gruppen er ansvarlig for indsendelse af mødereferat fra gruppemøder til Koo-udvalget.

Vedr. selve lejren.
Regnskabsføreren (RF) skal føre lejrperiodens regnskab og afregne for uanmeldte deltagere.
Samtidig indsendes regnskab til øgruppens regnskabsansvarlige. Regnskabet skal være godkendt af 2 lejrrevisorer. Disse vælges af lejrdeltagerne.
RF skal daglig orientere om regnskabets status.
RF skal på første fællesmøde orientere om lejren (f.eks. holde rundvisning), praktiske forhold, øvalueringen – samt tage initiativ til valg af 2 lejrrevisorer og udpegning af 1 – 3 delegerede til øvalueringen.
Kostbeløbet pr. deltager skal mindst svare til minimumsbeløbet fastsat af repræsentantskabet.
Igangsætteren er ansvarlig for at gennemføre ugens emne i henhold til brochureteksten.