Uge 29

 


Uge 29 (15/7 – 22/7)

Tema: Mindfulness (Familie-uge)

Beskrivelse:
Gennem meditationspraksis vil vi lære sindet at kende, i mødet med os selv, nuet, hinanden, universet, det åbne hjerte og det uendelige milde kærlighedsrum. 
At lære at møde livet som det, naturligt tilstedeværelse uden frygt. 
Meditations- og compassionpraksis og chanting vil stilne sindet, kombineret med at se dybere og erkende det åbne kærlige hjerte.
Kontemplation på elementer fra den universelle almenmenneskelige dharma, buddhistisk filosofi, bl.a. altings foranderlighed og den iboende grundlæggende godhed, ikke identification, forbundethed, stilhed, meditation i naturen, udesidning mm.
Dialog/inquiry, Mindful bevægelse/yoga, dans, tantrameditation, meditative vandreture. Kærlighed og tango.
Transformation og forsoning af vanskelige emotioner, personlig lidelse, indre narrativer, traumer og negativ karma.
Praktiske oplysninger:
Af hensyn til gruppeprocessen anbefales det, at du følger hele ugen.
Børneaktiviteter bl.a. børne- og teen- yoga, leg, dans og udeaktiviteter er sideløbende med voksenprogrammet.
OBS !
Hvis du har små børn, gør vi opmærksom på, at det til alle tider er dit eget ansvar at passe dem, medmindre du selv laver indbyrdes aftaler. Det kan være udfordrende at deltage på ø-lejr med børn, når der samtidig kræves en arbejdsindsats, alt afhængig af dine og barnets ressourcer/grad af selvhjulpenhed. 
Derfor er denne uge ikke umiddelbart egnet for familier med børn under 5 år.

Tema-igangsætter: Birthe Moksha: Psykoterapeut, Meditations og mindfullneslærer, MBSR certificeret og bla trænet i Bodhitræning  ved Erik Pema Kunsang, Gomde  , (21 29 45 70 , Moksha@moksha.nu , facebook.com/birthe.moksha)

Ugeregnskabsfører: Jacob Lintrup (jakob.fys@gmail.com)

Madigangsætter: Eva Ulstrup (28 76 46 64 , evaulstrup@hum.ku.dk)

Børneigangsættere: 
Louise Lillith Magdalena (50 45 99 60 , fr030174@hotmail.com)
Alina Harbo (60 64 02 06 , alinayeshe@gmail.com)

Der er knyttet en Facebookgruppe til denne uge. Klik nedenstående linje for komme til gruppen:

Drejø Ølejr 2023 uge 29 - Mindfulness (Familie-uge) | Facebook 

Køb plads ved at klikke HER

 Pris: Voksne 1155,- Unge 840,- Børn 665,- (+25 kr gebyr pr. billet)